.مصر TLD Details

Category
Countries
Sponsor
National Telecommunication Regulatory Authority - NTRA
Translation
مصر => Egypt
Punycode
مصر = xn--wgbh1c
Type
ccTLD - Country Code Top Level Domain
Registration Date
5 May 2010
Registered Domains
161Last updated 1 November 2020
Restrictions
No restrictions found.
Whois Result for .مصر
% IANA WHOIS server % for more information on IANA, visit http://www.iana.org % This query returned 1 object domain: مصر domain-ace: XN--WGBH1C organisation: National Telecommunication Regulatory Authority - NTRA address: Smart Village, B4 K28 address: Cairo-Alex Desert Rd. address: 6th October 12577 address: Egypt contact: administrative name: Manal Ismail organisation: National Telecommunication Regulatory Authority - NTRA address: Smart Village, B4 K28 address: Cairo-Alex Desert Rd. address: 6th October 12577 address: Egypt phone: +202 3534 1115 fax-no: +202 3534 7000 e-mail: manal@tra.gov.eg contact: technical name: Christine Arida organisation: National Telecommunication Regulatory Authority - NTRA address: Smart Village, B4 K28 address: Cairo-Alex Desert Rd. address: 6th October 12577 address: Egypt phone: +202 3534 1116 fax-no: +202 3534 7000 e-mail: chris@tra.gov.eg nserver: NS1.DOTMASR.EG 81.21.97.155 nserver: NS2.DOTMASR.EG 81.21.99.11 nserver: NS3.DOTMASR.EG 81.10.38.11 ds-rdata: 19912 8 1 7EF77FE3D057844259326CDA4F822D5287FA7769 ds-rdata: 19912 8 2 7C0BF621527B8D576F7AB479BFCCDD37464008DB6EBE2128E802B0E17317F5FE status: ACTIVE created: 2010-05-05 changed: 2015-05-29 source: IANA